יום ראשון, 6 באפריל 2008

התקן להסרת (Zlob.gen (sbsm.exe,sbmdl.dll,4E17C240.EXE,3C7780C0.DLL,3C7780C0.DLL


 • מידע על הווירוס

זוהי תולעת המנסה לתקשר עם אחת מהכתובות הבאות: http://nx.51ylb.cn/soft, securitypills.com, http://33.xingaide8.cn, gateow.com, www.gatecb.com ומנסה להוריד מהן קבצים אל המערכת המותקפת.

"מוטציות":
 • Trojan.DL.Zlob.Gen.34
 • Trojan-Downloader.Zlob.GEN
 • Trojan.DL.Zlob.Gen!Pac.45
 • New Poly Win32
 • New Malware.aj
 • Puper
 • TROJ_ZLOB.TH
 • WORM_NUCRYPT.GEN

 • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית המערכת:

 • System>\sbsm.exe
 • System>\sbmdl.dll
 • System>\4E17C240.EXE
 • System>\3C7780C0.DLL
 • System>\del.bat
 • System>\scm.exe
 • Partition>:\auto.exe
 • Partition>:\autorun.inf
Process in memory
 • sbsm.exe
 • sbmdl.dll
 • 4E17C240.EXE
 • scm.exe

Services

 • ERSvc (Error Reporting Service)
 • F188AD40 (F188AD40)


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E}]
   • MenuText = IE Anti-Spyware
   • Exec = http://www.iefixgate.com/redirect.php
   • CLSID = "{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}"
  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6860A44B-5D3E-433D-A7B5-D517F810D0E7}\InprocServer32]
   • (Default) = \sbmdl.dll
   • ThreadingModel = Apartment
  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6860A44B-5D3E-433D-A7B5-D517F810D0E7}]
   • xxx = xxx
  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6860A44B-5D3E-433D-A7B5-D517F810D0E7}]
   • (Default) = ""
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping]
  • {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} = 0x00002001
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{DAED9266-8C28-4C1C-8B58-5C66EFF1D302}]
  • DisplayName = "Search"
  • URL = "http://www.searchinggate.com/index.php?b=1&t=0&q={searchTerms}"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
  • DefaultScope = "{DAED9266-8C28-4C1C-8B58-5C66EFF1D302}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run]
  start = [directory name.exe]
 • אזהרה

תולעת זו עשויה לבקש מכם להוריד "תוכנה להסרת רוגלה", לעולם אל תסכימו להתקנת תוכנה שלא ביקשתם!

התקן להסרת Zlob.GEN
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאים עכשיו!אין תגובות: