יום רביעי, 16 באפריל 2008

התקן להסרת (VirusHeat (VirusHeat 4.3.exe, VirusHeat.exe


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:
 • x


 • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל המערכת:

 • Desktop>\VirusHeat 4.3.lnk
 • Programs>\VirusHeat 4.3\Uninstall VirusHeat 4.3.lnk
 • Programs>\VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3 Website.lnk
 • Programs>\VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.lnk
 • StartMenu>\VirusHeat 4.3.lnk
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\blacklist.txt
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\Lang\English.ini
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\msvcp71.dll
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\msvcr71.dll
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\uninst.exe
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\vht.dat
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.exe
 • ProgramFiles>\VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.url


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Licenses
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VirusHeat 4.3
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E94EB13E-D78F-0857-7734-5E67A49FFFF1}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E94EB13E-D78F-0857-7734-5E67A49FFFF1}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\TypeLi
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\ProxyStubClsid
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\ProxyStubClsid32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\TypeLib
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\0\win32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\FLAGS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\HELPDIR
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VirusHeat 4.3

Values created:

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E94EB13E-D78F-0857-7734-5E67A49FFFF1}\InprocServer32]
  (Default) = \wbem\wbemcons.dll
  ThreadingModel = Both
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E94EB13E-D78F-0857-7734-5E67A49FFFF1}]
  (Default) = Microsoft WBEM Log File Event Consumer Provider
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{14E6D991-DB22-4661-981D-20C168D6847B}]
  (Default) = ILog
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{2242513C-F5E9-41B3-BC89-4D9DAF487450}]
  (Default) = IThreatEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3B489B37-FC1B-45C8-B1CE-78D9AEF5B336}]
  (Default) = IQuarantineEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D6A6E24-FDFF-418E-A93D-9FBDCBA377AF}]
  (Default) = IBackup
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E318E44-0C35-4292-AF91-18DD17795636}]
  (Default) = ISearchItem
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{495349A3-3A35-465F-88DF-6CCFC1348246}]
  (Default) = IThreat
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{575E8879-D6CF-4992-A7FE-651DA9277BCB}]
  (Default) = IScannerEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{76A15001-FF88-47EE-9E34-9F68E34246AF}]
  (Default) = ILogRecord
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{819A1C55-735F-4696-8727-3772EC87AD26}]
  (Default) = IIgnoreList
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{8DC7E656-FFBC-4BA2-AF81-1C6C4FE04407}]
  (Default) = IQuarantine
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{A86BED71-2B56-4778-9C48-829A3D01C687}]
  (Default) = IThreatCollectionEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{AE119E11-CF86-43CB-91AA-1ACF2BBF9EC6}]
  (Default) = ILogEvents
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B5A1CE7F-011D-4475-98DB-076AAF3B1D18}]
  (Default) = IThreatCollection
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{B667F141-171C-4AC6-BD2B-8E0C646FB920}]
  (Default) = IEngineListener
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{DA4F8351-05EF-4956-B9AB-1093B732436F}]
  (Default) = IRunAs
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\TypeLib]
  (Default) = {83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}
  Version = 1.0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\ProxyStubClsid32]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}\ProxyStubClsid]
  (Default) = {00020424-0000-0000-C000-000000000046}
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1E4E46D-53B8-45DC-ABF0-3E7ADEF79012}]
  (Default) = IPaths
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\0\win32]
  (Default) = \VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.exe
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\HELPDIR]
  (Default) = \VirusHeat 4.3\
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0\FLAGS]
  (Default) = 0
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{83B0CADC-EA64-4AC6-822A-3ECE95F44DA6}\1.0]
  (Default) = AVG 1.0 Type Library
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  VirusHeat 4.3 = \VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.exe /h
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VirusHeat 4.3]
  DisplayName = VirusHeat 4.3
  UninstallString = \VirusHeat 4.3\uninst.exe
  DisplayIcon = \VirusHeat 4.3\VirusHeat 4.3.exe
  DisplayVersion = 4.3
  NSIS:StartMenuDir = VirusHeat 4.3
  URLInfoAbout = http://www.virusheat.com
  Publisher = virusheat.com
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Licenses]
  {R7C0DB872A3F777C0} = 4A 8D 7D 4C
  {K7C0DB872A3F777C0} = B9 CE 35 F0 DD 0C 1F FF FF FF FF 9D C6 25 CF 03 07 99 01 65 14 0F C8 1F F3 29 FB 4A 8D 7D 4C FF FF FF FF 87 30 0C C3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F FF FF FF F
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VirusHeat 4.3]
  refid = 1012
  FirstStart = 1


 • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת VirusHeat
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםאין תגובות: