יום רביעי, 16 באפריל 2008

התקן להסרת (SdBot fix (ctfmonn.exe, Backdoor.SdBot, Sdbot.worm.gen.a


 • מידע על הווירוס

ידוע גם כ:

 • Backdoor.SdBot
 • Backdoor.Win32.SdBot.arn
 • W32.Spybot.Worm
 • W32/Sdbot.worm.gen.ax

זהו סוס טרויאני המאפשר שליטה על המחשב באמצעות IRC


 • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תיקיית חלונות:

 • Windows>\ctfmonn.exe
הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל תקיית המערכת.
 • autorun.inf
 • ctfmonn.exe


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000\Control
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ProductName
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ProductName\ProductID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE\Security
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE\Enum
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE\Security
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE\Enum
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000\Control

Created values:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
  DoNotAllowXPSP2 = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile
  EnableFirewall = 0x00000000
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile
  EnableFirewall = 0x00000000
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000\Control
  *NewlyCreated* = 0x00000000
  ActiveService = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000
  Service = "NETWORK SERVICE"
  Legacy = 0x00000001
  ConfigFlags = 0x00000000
  Class = "LegacyDriver"
  ClassGUID = "{8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}"
  DeviceDesc = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE
  NextInstance = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE\Enum
  0 = "Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000"
  Count = 0x00000001
  NextInstance = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE\Security
  Security = 01 00 14 80 90 00 00 00 9C 00 00 00 14 00 00 00 30 00 00 00 02 00 1C 00 01 00 00 00 02 80 14 00 FF 01 0F 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 02 00 60 00 04 00 00 00 00 00 14 00 FD 01 02 00 01 01 00 00 00 00 00 05 12 00 00 00 00 00 18 00 FF 01 0F 0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NETWORK SERVICE
  Type = 0x00000110
  Start = 0x00000002
  ErrorControl = 0x00000000
  ImagePath = "\ctfmonn.exe"
  DisplayName = "NETWORK SERVICE"
  ObjectName = "LocalSystem"
  FailureActions = 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B8 0B 00 00
  Description = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000\Control
  *NewlyCreated* = 0x00000000
  ActiveService = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000
  Service = "NETWORK SERVICE"
  Legacy = 0x00000001
  ConfigFlags = 0x00000000
  Class = "LegacyDriver"
  ClassGUID = "{8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}"
  DeviceDesc = "NETWORK SERVICE"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE
  NextInstance = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE\Enum
  0 = "Root\LEGACY_NETWORK_SERVICE\0000"
  Count = 0x00000001
  NextInstance = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE\Security
  Security = 01 00 14 80 90 00 00 00 9C 00 00 00 14 00 00 00 30 00 00 00 02 00 1C 00 01 00 00 00 02 80 14 00 FF 01 0F 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 02 00 60 00 04 00 00 00 00 00 14 00 FD 01 02 00 01 01 00 00 00 00 00 05 12 00 00 00 00 00 18 00 FF 01 0F 0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NETWORK SERVICE
  Type = 0x00000110
  Start = 0x00000002
  ErrorControl = 0x00000000
  ImagePath = \ctfmonn.exe"
  DisplayName = "NETWORK SERVICE"
  ObjectName = "LocalSystem"
  FailureActions = 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B8 0B 00 00
  Description = "NETWORK SERVICE"

Changed values:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
  EnableDCOM = "N"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center
  AntiVirusOverride = 0x00000001
  FirewallOverride = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths
  Directory = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths\path1
  CachePath = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cache1"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths\path2
  CachePath = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cache2"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths\path3
  CachePath = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cache3"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths\path4
  CachePath = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cache4"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control
  WaitToKillServiceTimeout = "7000"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa
  restrictanonymous = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ServiceCurrent
  (Default) = 0x00000015
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  WaitToKillServiceTimeout = "7000"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  restrictanonymous = 0x00000001
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceCurrent
  (Default) = 0x00000015
 • HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
  Cookies = "%user%\LocalService\Cookies"
  Cache = "%user%\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files"
  History = "%user%\LocalService\Local Settings\History" • אזהרה

הווירוס מריץ את הקוד הזדוני בכל פעם שאתם ניגשים לכונן במחשב, לכן מומלץ להוריד את ההתקן ולשמור אותו על שולחן העבודה, להפעיל מחדש את המחשב במצב Safe Mode ולהריץ את ההתקן במצב Safe Mode בלבד.

התקן להסרת SdBot
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםאין תגובות: