יום שלישי, 7 באוקטובר 2008

התקן להסרת softhomepage.com (sbsm.exe, sbsm.dll)


 • מידע על הווירוס

 • מוריד קבצים באופן אוטומאטי מהאינטרנט
 • יוצר ערך ב-register שטוען אותו באופן אוטומאטי
 • משתלב בתוך פעילות הדפדפן IE
 • רץ קשירות מערכת
 • קובע את softhomepage.com כדף הבית בדפדפן ומתחבר אליו דרך פורט 80 • קבצים

הווירוס יחדיר את הקבצים הבאים אל המערכת:

 • \sbmdl.dll
 • \sbsm.dll


 • Registry

הווירוס יוצר את הערכים הבאים:

Keys created :

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88}\InprocServer32
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer\run
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{DAED9266-8C28-4C1C-8B58-5C66EFF1D302}

Values created :

 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88}\InprocServer32]
  • (Default) = "%System%\sbmdl.dll"
  • ThreadingModel = "Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88}]
  • xxx = "xxx"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E}]
  • MenuText = "IE Anti-Spyware"
  • Exec = "http://www.gateietool.com/redirect.php"
  • CLSID = "{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88}]
  • (Default) = ""
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\explorer\run]
  • start = "nom crée aléatoirement "

 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping]
  • {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} = 0x00002001
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{DAED9266-8C28-4C1C-8B58-5C66EFF1D302}]
  • DisplayName = "Search"
  • URL = "http://www.searchagate.com/index.php?b=1&t=0&q={searchTerms}"
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
  • DefaultScope = "{DAED9266-8C28-4C1C-8B58-5C66EFF1D302}"

Values created

 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping]
  • NextId = 0x00002002 • אזהרה

גם בהסרה של הווירוס דרך תוכנת האנטי ווירוס, פעילות הדפדפן לא תתוקן והגדרותיו לא ישוחזרו, לשם כך מומלץ להשתמש בהתקן המסופק

התקן להסרת Softhomepage.com
להורדת ההתקן להסרת הווירוס על פי ההנחיות בעמוד זה - לחצו
על קישור ההורדה המתאיםאין תגובות: